9. maja 2024 smo se udeležile območne revije pevskih zborov in malih pevskih skupin v Grosupljem.  Zapele smo So še rož’ce u hartǝlnu žavovale (koroška ljudska, prir. Jože Leskovar) in Vuprem oči (medžimurska ljudska, prir. Ambrož Čopi). Pohvaljene smo bile za dobro in doživeta izvedbo.

Program Območna revija odraslih zborov Grosuplje celota

Posnetek revije je objavljen na povezavi