Ob 20-letnici delovanja Vokalne skupine Mavrica je v občinskem glasilu Naš kraj novembra 2016 izšel obsežen članek o naši vokalni skupini, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Naš kraj – 20-letnica VS Mavrica

Ob 15-letnici delovanja Vokalne skupine Mavrica je v občinskem glasilu Naš kraj maja 2010 izšel članek o naši vokalni skupini, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Naš kraj – 15-letnica VS Mavrica

Ob praznovanju 30-letnice organiziranega ženskega petja v Dobrepolju je nastala knjižici z naslovom Ljubezen in pesem, ki si jo lahko ogledate spodaj.

Ljubezen in pesem – 10-letnica

Ob 10-letnici delovanja Vokalne skupine Mavrica je v občinskem glasilu Naš kraj decembra 2006 izšel članek z naslovom “Zgodila se je njena pesem ljubezniva“, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Naš kraj – 10-letnica VS Mavrica